Task Manager Pro (Task Killer) – Trình quản lý tác vụ một cửa.
Theo dõi và tiêu diệt tác vụ, tăng tốc điện thoại và tiết kiệm pin.

THÔNG TIN BẢN MOD

 • Nhà Phát Hành: Rhythm Software
 • Phiên bản: 2.2.3
 • Dung Lượng: 1 MB
 • Mode: Offline
 • Đã mod:
 • Tìm hiểu thêm: Chi tiết về ứng dụng

LIÊN KẾT TẢI VỀ
Task Manager Pro (Task Killer)2.2.3
Task Manager Pro (Task Killer) 2.2.3

Tham gia: ChiaSeAPK Page hoặc ChiaSeAPK Group để:

 • Báo lỗi!
 • Yêu Cầu Mod
 • Hỗ Trợ Nhanh

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

 • Gỡ bản đã cài trong máy (nếu có)
 • Cài bản mod vào máy
 • Đặt thư mục data vào thư mục Android/obb hoặc Android/data (nếu là game có data)
 • Vào game/app thưởng thức
HÌNH ẢNH


Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)

Task Manager Pro (Task Killer)